Bijles Engels

 

Heeft uw zoon of dochter moeite met het leren van Engels ook al werkt hij of zij nog zo hard? Is uw kind ervan overtuigd het nooit te zullen leren? Dan is mijn methode voor bijles Engels de oplossing voor uw kind.

Ik heb een zeer effectieve methode ontwikkeld om uw zoon of dochter hierbij te helpen.

bijles EngelsDe grote klassen (voor het vak Engels vaak dertig leerlingen per klas) maakt het voor de docent bijna onmogelijk om de leerlingen die dit nodig hebben, individueel te begeleiden. De docent probeert vaak in de pauze de leerling, die niet mee kan komen in de klas, bij te spijkeren. Voor beiden is dit geen ontspannen situatie. Steeds vaker zie ik in het reguliere onderwijs deze leerlingen verder afzakken. Nu de regering heeft bepaald dat je geen onvoldoende voor Engels meer mag hebben op het eindexamen wordt dit probleem steeds groter. Het is een kernvak op school omdat alle vervolgopleidingen tegenwoordig grotendeels in het Engels worden gegeven.

 

De Methode

Tijdens de eerste bijles ga ik met uw zoon of dochter op zoek naar de oorzaak van de onvoldoendes. Dit kan het gevolg zijn van onder prestatie of faalangst of een overtuiging. De overtuiging kan van alles zijn. Bijvoorbeeld dat je voor het leren van Engels een talenknobbel nodig hebt die uw zoon of dochter niet heeft meegekregen bij de geboorte of dat de medeleerlingen op de basisschool veel meer Engels hebben gehad waardoor je geen vragen durft te stellen in de klas en nog meer achterop raakt. De onvoldoendes voor Engels zijn vervolgens een bevestiging van je overtuiging en uiteindelijk ga je het vak Engels haten. De blokkade genereert zoveel weerstand dat het onmogelijk is om het Engels op te nemen daarom is dit een eerste belangrijke stap.

Daarna gaan we aan de slag met de grammatica en het leren van de vocabulaire. Na jarenlange ervaring heb ik ondervonden dat het inslijpproces hierbij van groot belang is. Dit gebeurt aan de hand van één uur les per twee weken en elke dag thuis oefenen. De leerling maakt elke dag tien zinnen en stuurt die via e-mail naar mij op. Ik kijk de zinnen na en stuur de verbeterde zinnen terug. Het dagelijks bezig zijn met Engels zorgt ervoor dat het toepassen van de grammatica een automatisme wordt en voor het leren van de vocabulaire heb ik ook heel handige adviezen die het leren leuk en makkelijk maken.

Het is ook mogelijk in groepjes van twee de bijles te volgen om de kosten te drukken.

Wacht niet tot het kerstrapport maar bel vandaag nog naar Erna van der Werff, mobiel: 06-55764904.